Διευθύνσεις γραφείων BeerBartender & BeerLab

beerlab

Ενημερώνουμε πως πλέον μπορείτε να μας βρίσκετε στα νέα μας γραφεία καθώς και να επικοινωνείτε μαζί μας στο νέο σταθερό τηλέφωνο. Για κάθε ζήτημα που αφορά ερωτήσεις για τις υπηρεσίες μας ή και προτάσεις συνεργασίας, πέρα από τα προαναφερθέντα στοιχεία, εξακολουθούν να ισχύουν και τα παλαιότερα. Ακολουθούν τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας μας.

BeerLab by BeerBartender

Βολανάκη 7, Αμπελόκηποι
11526 – Αθήνα, Αττική
τηλ 2130370837