Επιμόρφωση Προσωπικού
Bibere

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:

Διάρκεια:

Χώρος:

url:

Εισηγητής:

10 Ιουνίου 2014

4 ώρες

Bibere, Πειραιάς

Νικολά Ραδίσης

Η επιθυμία της επιχείρησης ήταν η επιμόρφωση των μελών του προσωπικού σε θεωρητικό επίπεδο, σχετικά με την μπύρα καθώς και προτάσεις για τον κατάλογο που θα εμπλουτίσουν την  ήδη υπάρχουσα ποικιλία.

Αναλυτικά

  • Προτάσεις για προσθήκη στον υπό διαμόρφωση κατάλογο
  • Παρουσίαση στο προσωπικό της επιχείρησης για την ιστορία της μπύρας
  • Ενημέρωση για τον τρόπο παρασκευής της μπύρας
  • Αναφορά στα πιο γνωστά και δημοφιλή στυλ μπύρας
  • Συζήτηση σχετική με το μενού

Στόχος

  • Κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για επιμόρφωση των μελών της
  • Αποσαφήνιση πιθανών παρεξηγήσεων σχετικά με την μπύρα
  • Ενίσχυση εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης προσωπικού
  • Προτάσεις στο προσωπικό για επαγγελματική προσέγγιση απέναντι στους πελάτες